วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

การออกเสียงตัวสะกด

แม่กก ㄱㅋㄲㄳㄺ
แม่กน ㄴㄵㄶ
แม่กด ㄷㅅㅈㅊㅌㅎㅆ
แม่กล ㄹㄽ ㄾ ㅀ ㄼ
แม่กม ㅁㄻ
แม่กบ ㅂ ㅍ ㅄ ㄿ ㄼ
แม่กง ㅇ

*ตัวสะกดจะวางอยู่ล่างสุดของคำ โดยเริ่มเขียนจากพยัญชนะ สระ และตัวสะกดตามลำดับ*

ข้อมูลจากเว็บDek-d

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น